Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

CD-Bednarz, Beata - Czy znasz to Imiê...

Kód: 1633
299 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

CD-Bednarz, Beata - Czy znasz to Imiê... Album zawiera 13 pieœni, hymnów chrzeœcijañskich na nowo zaaran¿owanych przez P. Kominka, D. Zazi¹b³o i D. Dowgielewicza. Na tym kr¹¿ku dzielê siê tym, co "gra" w moim sercu od wielu lat. Tych kilka piêknych, czasem bardzo prostych, a jednoczeœnie jak¿e g³êbokich pieœni, dotknê³o kiedyœ mnie mocno. Pisane z potrzeby serca i autentycznego prze¿ycia, pomimo up³ywu czasu nie straci³y nic ze swojej wartoœci. Dzisiaj, tak jak kiedyœ, s³ychaæ w nich prawdê o zbawieniu, ³asce i o wielkiej Bo¿ej mi³oœci. Zapomniane... chcia³am przypomnieæ w nowych, czasem zaskakuj¹cych aran¿acjach. Mam nadziejê, ¿e odkryjecie je na nowo. Beata Bednarz » Rok wydania: Listopad 2013 » Noœnik: CD » Styl muzyczny: Worship

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: