Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

CD Bible od A do Z

Kód: 2150
299 Kč
Vyprodáno

Detailní informace

Detailní popis produktu

CD Bible od A do Z- Titul představuje populární, zábavnou a přehlednou formou nejznámější postavy, pojmy a události z Bible. V abecedním pořadí sestavený lexikon obsahuje vysvětlení často užívaných jmen, názvů a rčení, které běžně používáme. Mnohdy si neuvědomujeme, že pocházejí právě z Bible. Náš textový průvodce u každého ze sedmdesáti hesel odkazuje na konkrétní příběh ze Starého a Nového zákona. Tyto příběhy interpretují nejlepší čeští herci na čtyřech CD, které jsou součástí tohoto titulu. Celkový čas: 04:48:27 1. Radovan Lukavský - Stvoření 00:03:49 2. Radovan Lukavský - Zahrada Eden 00:03:35 3. Radovan Lukavský - Kain a Ábel 00:02:23 4. Radovan Lukavský - Noe a jeho archa 00:02:40 5. Radovan Lukavský - Potopa 00:03:17 6. Radovan Lukavský - Babylónská věž 00:02:44 7. Radovan Lukavský - Abramovo putování 00:03:50 8. Radovan Lukavský - Abram, Sáraj a Hagar 00:05:08 9. Radovan Lukavský - Sodoma a gomora 00:04:53 10. Ondřej Vetchý - Abrahamovi dva synové 00:02:20 11. Ondřej Vetchý - Obětování Izáka 00:02:08 12. Ondřej Vetchý - Izák a Rebeka 00:02:24 13. Ondřej Vetchý - Ezau a Jákob 00:04:02 14. Ondřej Vetchý - Jákob a Ráchel 00:01:59 15. Ondřej Vetchý - Jákob se žení 00:02:37 16. Ondřej Vetchý - Jákobův návrat 00:02:34 17. Ondřej Vetchý - Josefovy sny 00:02:39 18. Ondřej Vetchý - Josef v otroctví 00:02:25 19. Ondřej Vetchý - Faraónovy sny 00:02:15 20. Ondřej Vetchý - Josef nejvyšším správcem 00:02:34 21. Ondřej Vetchý - Benjamín a stříbrný pohár 00:03:10 22. Libuše Šafránková - Mojžíš v rákosí 00:02:35 23. Libuše Šafránková - Mojžíš je povolán bohem 00:04:06 24. Libuše Šafránková - Mojžíš varuje faraóna 00:02:47 25. Libuše Šafránková - Egyptské rány 00:04:19 26. Libuše Šafránková - Desátá rána 00:02:32 1. Libuše Šafránková - Přechod přes rákosové moře 00:04:28 2. Libuše Šafránková - Bůh ochraňuje Izraelce 00:02:23 3. Libuše Šafránková - Mojžíš dostává boží zákony 00:02:11 4. Libuše Šafránková - Zlaté tele 00:03:19 5. Ladislav Mrkvička - Zaslíbená země 00:02:45 6. Ladislav Mrkvička - Racheb a zvědové 00:01:16 7. Ladislav Mrkvička - Bitva o Jericho 00:03:27 8. Ladislav Mrkvička - Samson a lev 00:03:40 9. Ladislav Mrkvička - Samson a Delíla 00:02:59 10. Ladislav Mrkvička - Samson v chrámu 00:01:45 11. Ladislav Mrkvička - Samuel je povolán sloužit bohu 00:02:58 12. Ladislav Mrkvička - Saul, první král Izraelců 00:03:05 13. Ladislav Mrkvička - Saulův pád 00:02:40 14. Ladislav Mrkvička - Bůh si vyvoluje Davida 00:02:18 15. Ladislav Mrkvička - David a Goliáš 00:02:50 16. Ladislav Mrkvička - Saul se obrací proti Davidovi 00:02:40 17. Ladislav Mrkvička - Psanec David 00:02:37 18. Ladislav Mrkvička - Saulova smrt 00:02:55 19. Ladislav Mrkvička - Ať žije král 00:01:51 20. Ladislav Mrkvička - Moudrost krále Šalamouna 00:02:52 21. Ladislav Mrkvička - Šalamounův chrám 00:01:35 22. Ladislav Mrkvička - Elijáš v poušti 00:02:28 23. Ladislav Mrkvička - Izraelci se obracejí proti bohu 00:02:49 24. Ladislav Mrkvička - Elijášova poslední cesta 00:02:05 25. Jan Potměšil - Jeremjáš a hrnčířský kruh 00:03:21 26. Jan Potměšil - Izraelci v zajetí 00:02:26 27. Jan Potměšil - Zlatá socha 00:04:47 28. Jan Potměšil - Belšasarova hostina 00:01:21 29. Jan Potměšil - Daniel v jámě lvové 00:02:17 1. Dana Syslová - Anděl se zjevuje Marii 00:02:35 2. Dana Syslová - Ježíšovo narození 00:01:40 3. Dana Syslová - Návštěva pastýřů 00:01:05 4. Dana Syslová - V chrámu 00:01:39 5. Dana Syslová - Mudrci 00:01:57 6. Dana Syslová - Útěk do Egypta 00:01:58 7. Dana Syslová - Ježíš je nalezen v chrámu 00:01:35 8. Dana Syslová - Jan křtí Ježíše 00:02:03 9. Dana Syslová - Pokušení na poušti 00:02:05 10. Marek Eben - Ježíš povolává své učedníky 00:04:32 11. Marek Eben - Svatba v Káně galilejské 00:01:43 12. Marek Eben - Kázání na hoře 00:04:46 13. Marek Eben - Uzdravení nemocných 00:02:47 14. Marek Eben - Ježíš tiší bouři 00:01:01 15. Marek Eben - Rozsévač 00:02:30 16. Marek Eben - Smrt Jana křtitele 00:02:31 17. Marek Eben - Nasycení pěti tisíců 00:01:45 18. Marek Eben - Ježíš kráčí po vodě 00:01:37 19. Marek Eben - Proměnění 00:03:19 20. Marek Eben - Marie, Marta a Lazar 00:02:31 21. Marek Eben - Nemilosrdný služebník 00:02:43 22. Marek Eben - Lazar a boháč 00:01:54 23. Marek Eben - Ježíš a děti 00:01:28 24. Marek Eben - Bohatý mladík 00:01:22 25. Marek Eben - Dělníci na vinici 00:01:35 26. Marek Eben - Svatební hostina 00:01:49 27. Marek Eben - Podobenství o hřivnách 00:02:15 28. Marek Eben - Ježíš vjíždí do Jeruzaléma 00:01:52 29. Marek Eben - Ježíš a prodavači v chrámu 00:02:07 30. Marek Eben - Jidáš umlouvá zrazení Ježíše 00:02:52 1. Marek Eben - Poslední večeře 00:02:57 2. Marek Eben - Zahrada Getsemane 00:02:18 3. Marek Eben - Petrovo zapření 00:02:25 4. Marek Eben - Ježíš před Sanhedrínem 00:02:07 5. Marek Eben - Ježíš před Pilátem 00:02:19 6. Marek Eben - Ukřižování 00:03:03 7. Marek Eben - Vzkříšení 00:02:20 8. Marek Eben - Na cestě do Emaus 00:03:20 9. Marek Eben - Nanebevstoupení 00:02:55 10. Gabriela Filippi - Ohnivé jazyky 00:01:54 11. Gabriela Filippi - Petr uzdravuje 00:02:51 12. Gabriela Filippi - Štěpánova smrt 00:02:01 13. Gabriela Filippi - Saulova cesta do Damašku 00:03:13 14. Gabriela Filippi - Petr a Kornélius 00:02:28 15. Gabriela Filippi - Petr ve vězení 00:02:14 16. Radovan Lukavský - Pavlovy příhody 00:06:51 17. Radovan Lukavský - Pavel je zatčen 00:03:08 18. Radovan Lukavský - Pavlova cesta do říma 00:04:17 19. Radovan Lukavský - Pavlovy listy 00:05:48 20. Radovan Lukavský - Kniha zjevení 00:06:29 EAN 8590442051682

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: