Objednávky a dotazy:
Email:
  775 688 827, 737 670 415
info@elogos.czDospívání přirozeně, Boží cestou - pro holky -Dr. Chris Richard

Cena: 150 Kč


Dospívání přirozeně, Boží cestou - pro holky -Dr. Chris Richarda Dr. Liz Jones- Během puberty budeš pozorovat mnohé změny na svém těle i ve svém myšlení. Bůh tyto změny vymyslel, aby ses mohla stát dospělou ženou a aby ses možná jednou vdala a založila svou vlastní rodinu.Tato knížka ti pomůže porozumět změnám, které puberta přináší, porozumět tomu, jak a proč tyto změny nastanou, a dá ti pár praktických rad, jak se o sebe postarat a jak ctít Boha svými dobrými rozhodnutími. Slovo k rodičům. V knížkách se dospívající děti dozvědí o změnách, které nastávají během puberty a proč; i to jak funguje lidské tělo (i u opačného pohlaví) a jak je důležité, aby se za každou cenu drželi Boží cesty a neodbočovali napravo ani nalevo. Věříme, že knihy dětem pomohou rozeznat, co je přirozené a správné podle Božího řádu a povzbudí je, aby utíkaly od hříchu, který přináší do života neblahé důsledky. To považujeme za nejdůležitější poselství knížek. Knihy můžete číst spolu s dětmi. Nemusí se pak tyto informace dozvídat od kamarádů a vy můžete doplňovat či vysvětlovat tam, kde je to zapotřebí. Kéž se nám podaří připravit naše děti na vstup do puberty a později do manželství a kéž jsou i s pomocí těchto materiálů uchráněny od neblahých vlivů dnešního světa, který Boží dar manželství a sexuality znehodnocuje, překrucuje a zneužívá. Rozměry 210x148 Počet stran 80 ISBN 978-80-87606-33-9 Téma Děti-vyučování Rok vydání 2019 Originální název Growing up God´s way - for girls Vydavatel Evangelical Press Autor Richards, Chris and Jones, Liz Vazba V4, barevná křída


Přidat: