Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Ludzie Boga - Jakub - drabina do nieba

Kód: 1290
250 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Ludzie Boga - Jakub - drabina do nieba Film z kolekcji Ludzie Boga - Jakub - Drabina do nieba - wydany w formie ksi¹¿ki (A5) z p³yt¹ DVD Zrealizowana w gwiazdorskiej obsadzie kolejna czêœæ monumentalnego telewizyjnego cyklu „Biblia”. Peter Hall wiernie przedstawia wydarzenia opisane w Ksiêdze Rodzaju, pocz¹wszy od sporu o pierworództwo pomiêdzy Jakubem i Ezawem, a¿ do powrotu do Kanaanu. Obejrzenie filmu stanowi doskona³¹ zachêtê do zapoznania siê z oryginalnym tekstem Starego Testamentu. Twórca filmu, Peter Hall, jest znakomitym angielskim re¿yserem teatralnym i filmowym. W 1961 roku za³o¿y³ s³ynn¹ Royal Shakespeare Company, której dyrektorem artystycznym pozosta³ do 1968 roku. Jest autorem wielu inscenizacji sztuk Szekspira i propagatorem tradycyjnego teatru el¿bietañskiego, wspó³pracowa³ z najs³ynniejszymi aktorami teatru brytyjskiego. Re¿yseria: Peter Hall Wystêpuj¹: Matthew Modine, Sean Bean, Joss Ackland » Rok wydania: 1994/2012 » Noœnik: DVD plus ksi¹¿ka » Wersja jêzykowa: polski lektor plus polskie napisy » Czas trwania: 92 minuty » Format obrazu: 4:3 » Format dŸwiêku: 2:0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: