Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Ludzie Boga - Królowa Estera

Kód: 1292
250 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Ludzie Boga - Królowa Estera Film z kolekcji Ludzie Boga - Królowa Estera - wydany w formie ksi¹¿ki (A5) z p³yt¹ DVD Estera nie by³a mocarzem zdolnym przeciwstawiæ siê mo¿nym. By³a kruch¹ kobiet¹ w czasach, gdy kobieta nic nie znaczy³a. A jednak widz¹c, ¿e nie ma innego wyjœcia ni¿ nara¿enie swojego ¿ycia, zdecydowa³a siê na ryzykowny krok, a Bóg sprawi³, ¿e jej interwencja okaza³a siê skuteczna. W odró¿nieniu do kilku innych kinowych i telewizyjnych opowieœci o Esterze, których twórcy nieraz dali siê ponieœæ wodzom fantazji, film Raffaele Mertesa przedstawia historiê zgodnie z tym co przekaza³a nam Biblia, korzystaj¹c zreszt¹ nie tylko z Ksiêgi Estery. W roli Mardocheusza wyst¹pi³ F. Murray Abraham, znakomity aktor filmowy i teatralny, laureat Oscara za rolê Salierego w „Amadeuszu” Miloœa Formana. Re¿yseria: Raffaele Mertes Wystêpuj¹: Louise Lombard, Thomas Kretschmann, F.Murray Abraham » Rok wydania: 1998/2012 » Noœnik: DVD plus ksi¹¿ka » Wersja jêzykowa: polski lektor plus polskie napisy » Czas trwania: 90 minut » Format obrazu: 4:3 » Format dŸwiêku: 2:0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: