Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Ludzie Boga - M¹dry król Salomon

Kód: 1293
250 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Ludzie Boga - M¹dry król Salomon Film z kolekcji Ludzie Boga - M¹dry król Salomon - wydany w formie ksi¹¿ki (A5) z p³yt¹ DVD Wielki cz³owiek? Do pewnego momentu na pewno. Jest jednak smutnym przyk³adem tego, co z cz³owiekiem mo¿e zrobiæ sukces. Kolejna czêœæ monumentalnego miêdzynarodowego cyklu telewizyjnych adaptacji Biblii. Film przedstawia dramatyczne koleje losu króla Salomona zgodnie z Ksiêg¹ Królewsk¹, ale niektóre w¹tki biblijnej opowieœci zosta³y znacznie rozszerzone. „Salomon” zosta³ zrealizowany w gwiazdorskiej obsadzie (Max von Sydow, Vivica A. Fox, Anouk Aimée), a w roli tytu³owej wyst¹pi³ Ben Cross, aktor, który zyska³ œwiatow¹ s³awê rol¹ brytyjskiego sprintera w „Rydwanach ognia” Hugha Hudsona. Re¿yseria: Roger Young Wystêpuj¹: Ben Cross, Max von Sydow, Richard Dillane » Rok wydania: 1997/2012 » Noœnik: DVD plus ksi¹¿ka » Wersja jêzykowa: polski lektor plus polskie napisy » Czas trwania: 180 minut » Format obrazu: 4:3 » Format dŸwiêku: 2:0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: