Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Ludzie Boga - Prorok Jeremiasz

Kód: 1295
250 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Ludzie Boga - Prorok Jeremiasz- W teologii widzi siê w Jeremiaszu zapowiedŸ niewinnie cierpi¹cego Chrystusa, który przez swoj¹ œmieræ daje wierz¹cym w Niego nowe ¿ycie. Dla dzisiejszego cz³owieka, spragnionego akceptacji otoczenia, Jeremiasz nie jest postaci¹ ³atw¹ do naœladowania. Za wiernoœæ swojemu powo³aniu musi zap³aciæ niezrozumieniem i odrzuceniem. Koleje ¿ycia i misji biblijnego proroka re¿yser Harry Winer wzbogaci³ w¹tkami fikcyjnymi. Z jednej strony jest to opowieœæ o cz³owieku, który wbrew wszystkim, nieugiêcie g³osi swoje proroctwa, a z drugiej o tym, ¿e nie wystarczy tylko s³uchaæ, by odkryæ prawdê. Re¿yseria: Harry Winer Wystêpuj¹: Patrick Dempsey, Vincent Regan, Oliver Reed » Rok wydania: 1998/2012 » Noœnik: DVD plus ksi¹¿ka » Wersja jêzykowa: polski lektor plus polskie napisy » Czas trwania: 95 minut » Format obrazu: 4:3 » Format dŸwiêku: 2:0

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: