Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Skarby œniegu

Kód: 1298
229 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Skarby œniegu Film na podstawie powieœci Patricii St. John wydany na DVD przez wydawnictwo Vocatio Gdzieœ w wysokich Alpach Szwajcarskich zagin¹³ ma³y ch³opczyk Danny. Otoczenie o tê tragediê obwinia 13-letniego Luciena, który zostaje potêpiony przez sw¹ w³asn¹ rodzinê, szkolnych kolegów, a szczególnie przez bardzo wrogo do niego nastawion¹ 13-letni¹ Annette z s¹siedniego gospodarstwa. Pragn¹c uciec od ca³ej sytuacji, Lucien znajduje schronienie w górach, gdzie spotyka starego snycerza. Dziêki ¿yczliwoœci i pociesze tej tajemniczej postaci, Lucien odzyskuje nadziejê. Kiedy jednak znów spotka siê z odrzuceniem, przekona siê, ¿e pojednanie mo¿e nieraz drogo kosztowaæ. Film Skarby œniegu, nakrêcony w osza³amiaj¹co piêknej scenerii Alp Szwajcarskich, ukazuje zmiennoœæ atmosfery gór, odzwierciedlaj¹c¹ bolesny dramat opowiedziany w tej g³êboko poruszaj¹cej historii. Rok wydania: 2012 » Noœnik: DVD » Gatunek filmowy: Dla dzieci i m³odzie¿y » Wersja jêzykowa: Polska wersja jêzykowa » Czas trwania: 105 minut

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: