Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

DVD-Tajemnica Dzikiego Boru

Kód: 1299
229 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

DVD-Tajemnica Dzikiego Boru Film na podstawie powieœci Patricii St. John wydany na DVD przez wydawnictwo Vocatio Na czas pobytu rodziców za granic¹ Filip i Rut zamieszkuj¹ u swej surowej ciotki. Rut, w gor¹cej wodzie k¹pana i pyskata, czêsto pakuje rodzeñstwo w k³opoty. Gdy dzieci buduj¹ w lesie tajn¹ kryjówkê, spotykaj¹ Terry’ego, ma³ego Cygana, który wyjawia im Tajemnicê Dzikiego Boru. Wkrótce, po upadku z drzewa, Terry umiera wskutek powa¿nych obra¿eñ. Rut postanawia wtedy zadaæ kilka trudnych pytañ swemu m¹dremu przyjacielowi, miejscowemu pasterzowi – panu Tandy. Ten piêkny, wci¹gaj¹cy i wzruszaj¹cy film jest idealnym obrazem dla dzieci, a zarazem wspania³¹ rozrywk¹ dla ca³ej rodziny. » Rok wydania: 2012 » Noœnik: DVD » Gatunek filmowy: Dla dzieci i m³odzie¿y » Wersja jêzykowa: Polska wersja jêzykowa » Czas trwania: 60 minut

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: