Objednávky a dotazy:
Email:
  775 688 827, 737 670 415
info@elogos.czJán Ostrolucký- Symbolika Jeruzalémských Bran

Cena: 229 Kč


Ján Ostrolucký- Symbolika Jeruzalémských Bran. V současné době je Jeruzalém městem, které je předmětem zájmu celého světa a na řešení jeho problémů se chce celý svět také podílet. Několikrát se otázka jeho rozdělení na dvě hlavní města-pro stát Izrael a pro budoucí palestinský stát- projednávala v OSN. O žádné jiné zemi nevydala OSN tolik rezolucí, jako o Izraeli a Jeruzalému. Je proto předmětem Božích záměrů, ale také ohniskem naděje lidstva na zajištění míru na Blízkém východu. Toto praví Panovník Hospodin-To je Jeruzalém. Postavil jsem jej doprostřed pranárodů a okolo něho jsou země.(Ezechiel 5,5). Publikace má čtyří části.První část se týká symboliky oprav deseti bran za Nehemjáše,druha část se věnuje pobytu Ježíše Krista v Jeruzalémě,třetí část mluví o symbolice dnešních osmi bran,kterými procházejí návštěvnící tohoto slavného města,a čvrtá část odkrývá biblický pohled na dvanáct bran v budoucím království Mesiáše v tomto městě. Vydavatel-Křesťanský sbor Ostrava-Kunčičky. Vydání:první Rok vydání: 2014 Počet stran:264.


Přidat: