Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

King's Faith (DVD)

Kód: 1663
430 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

King's Faith (DVD) - 18 domów poprawczych i 9 aresztów, to niechlubny bilans nastoletniego Brendana Kinga, który po zwolnieniu z aresztu próbuje u³o¿yæ sobie ¿ycie w kolejnej rodzinie zastêpczej. Nowi opiekunowie Brendana sami zmagaj¹ siê z bólem po tragicznej œmierci ich ukochanego syna, zw³aszcza matka, która nie do koñca akceptuje "nowego" cz³onka rodziny. Równie¿ w szkole na nowym miejscu nie jest mu ³atwo, piêtno przesz³oœci utrudnia mu zdobycie akceptacji wœród swoich rówieœników. Brendan znajduje w koñcu "swoje" miejsce i oparcie w grupie m³odzie¿owej, która kieruje siê w swoim ¿yciu wartoœciami chrzeœcijañskimi. Niestety cz³onkowie gangu, do którego nale¿a³ w przesz³oœci nie chc¹ mu pozwoliæ na odciêcie siê od "starego" ¿ycia i dosyæ mocno "uprzykrzaj¹" mu ¿ycie. Brandon musi zdecydowaæ czy przeciwstawienie siê gangowi warte jest ceny, któr¹ przyjdzie mu zap³aciæ. Czy Brandon znajdzie dosyæ wiary w sobie ¿eby im siê przeciwstawiæ? Oficjalna strona filmu: www.kingsfaith.com = = = = = Chcesz byæ legalny? Przestrzegaj zasad licencji! Ta kopia przeznaczona jest wy³¹cznie do prywatnego u¿ytku domowego! » Rok wydania: Grudzieñ 2013 » Noœnik: DVD » Gatunek filmowy: Dramat » Lektor: Angielski 5.1 Digital Surround, 2.0 Stereo » Format: 1.78 : 1 Widescreen » Napisy (subtitles): Polskie, Angielskie, Francuskie, Szwedzkie, Holenderskie, W³oskie, Norweskie » Czas trwania: 108 minut

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: