Kamenná prodejna v Třinci je opět otevřena. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Robert Stearns-TřI DOMY

Kód: 3087
259 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Robert Stearns-TřI DOMY- Svět je v pohybu. Je plný nespokojenosti, zmatku a touhy po proměně. Tolerance je hodnocena výše než pravda. Bombardují nás zdánlivě mírumilovná poselství o koexistenci, doprovázená líbivými hesly a doporučeními od nejrůznějších celebrit. Navzdory samolepkám a potištěným tričkům však platí: Koexistence je mýtus. Ve skutečnosti se odehrává bitva o svět – bitva mezi radikálním islámem, militantním sekularismem a židokřesťanským světonázorem. Co to znamená pro tebe jako křesťana? A proč by tě to mělo zajímat? Robert Stearns, který má za sebou léta veřejného působení, předpovídá, že dojde k nebezpečnému kulturnímu střetu. Jeho zvěst je srozumitelná a hluboká. Ukazuje: že radikální islám má moc proměnit západní kulturu, proč židokřesťanský světonázor pozbývá síly co křesťané mohou a musí udělat a mnoho dalšího Pokud některý ze zmíněných světonázorů převládne, bude to znamenat globální kulturní zlom. Jakou roli v tom sehrajete vy? „Robert předkládá – se značnou jasnozřivostí – vyvážený a dobře zdůvodněný pohled na klíčové problémy současného světa. Mluví jasně, s porozuměním i soucitem.“ - Jack Hayford, autor bestselleru Penetrating the Darkness (Proniknout temnotou) „Stearns nás vyzývá, abychom rozpoznali síly extrémismu, které ohrožují svobodu po celém světě, a začali jim čelit.“ - Senátor Joseph Lieberman „Provokativní přístup k některým nejtěžším dilematům života a hluboké tázání po smyslu.“ - Rabín David Volpe, autor bestselleru Why Faith Matters (Proč je víra důležitá) Robert Stearns je zakladatel a výkonný ředitel Eagles‘ Wings, globálního hnutí církví, křesťanských organizací a vedoucích. Vydává časopis Kairos a je jedním z duchovních otců celosvětového Dne modliteb za pokoj pro Jeruzalém. Stearns se pravidelně setkává s ministry vlád nejrůznějších států i s náboženskými představiteli a vedoucím podnikateli. Je žádaným řečníkem a publicistou. Kniha původně vyšla pod názvem: No, We Can't: Radical Islam, Militant Secularism and the Myth of Coexistence Předmluva Roberta Stearnse pro české vydání V této rozhodující hodině dává Bůh po celém světě povstat mocným projevům svého domu. V Písmu je psáno: „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.“ (Izajáš 56:7) Ježíš sám zopakoval toto prorocké prohlášení z Izajáše, když před dvěma tisíci lety vstoupil na nádvoří Jeruzalémského chrámu. Co platilo tehdy, platí i dnes – Boží srdce se nezměnilo. Bohu vždycky šlo – a vždycky půjde – o všechny národy. Proti Božímu domu se zvedá opozice. Boží lid nikdy nezakoušel tak silný odpor jako právě dnes, kdy působí temné síly jako nikdy dříve. Židé i křesťané zakoušejí velké pronásledování. Stojí proti nim jak radikální islám, tak militantní sekularismus, který se snaží Boha zcela odstranit z veřejného prostoru. V této nesnadné situaci musí Boží lid prokázat velkou odvahu. Nicméně přes veškerý odpor Bůh buduje jen jediný dům – Boží dům modlitby. činí tak se vší rozhodností, protože již dosáhl vítězství. Bůh zve Izrael, českou republiku i všechny národy světa, aby s ním vstoupily do spojení skrze modlitbu a uctívání, tak aby naše chápání jeho domu odpovídalo jeho vizi. K tomu dojde, jen pokud se budeme horlivě a vytrvale modlit – taková modlitba je v samém jádru Božího domu. Boží hlas zaznívá ke všem národům a povolává strážce na sijónské hradby (viz Izajáš 62:6-7). Město Jeruzalém hraje klíčovou roli pro postup Božího království. Od Jeruzaléma až po samotný konec země, všude povstává Boží lid v Boží síle a zvěstuje Boží zaslíbení naší generaci. Modlíme-li se za pokoj pro Jeruzalém, platí pro nás Boží zaslíbení, že budeme požehnáni spolu s celým Izraelem a židovským národem. Před mnoha staletími stál ve stanu uprostřed Jeruzaléma David - král a ctitel. Zpěvem oslavoval Boha a vyhlašoval pravdu věčného Božího království. Jeho písně a modlitby zpíváme dodnes. Mnozí dokonce zaplatili životem za to, že tato slova vyslovovali svými rty. Jedno je však jisté: Bůh obnovuje rozpadlý Davidův stánek (viz Ámos 9:11). Po celé zemi je silněji než kdy jindy zvěstována Boží věrnost a jeho zaslíbení. V tuto hodinu společně přijímáme Boží povolání. Modlím se, aby vás Bůh povzbudil a naplnil rozhodností, tak abyste žili naplno pro Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova – pro Boha, který se nám zjevil skrze Ježíše Krista. Kéž naleznete dnes v jeho domě modlitby odvahu i sílu! Vydavatelství Juda 2018 ISBN 978-80-87239-44-5 Formát A5, 208 stran

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: